» HOME » INFORMATION » PRODUCTS » CASE STUDIES » CONTACT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! In English please! Auf Deutch bitte!
» An Important Invention » The Energy of Life » Quantron Resonance System » Links
» Scientific Proof » Our Trump Cards » Gold Medal » Certificate » News
16/07/2014 6:52:00 pm
Cellernas åldrande är kontrollerbart
Frisk cell , cellmembranet jämnt och slätt, cellkärnan väl definierad. Så här ska en frisk cell se ut.

Om Du servar Din bil regelbundet, ger den Dig fler mil.
Samma sak gäller för människokroppen. När alla celler
ständigt förses med näringsämnen och energi på hög
nivå, kommer de att leva längre. Skillnaden mellan friska
och sjuka kroppsceller kan man lätt beskriva: En frisk
cell har en spänning i membranet mellan 70 och 110 mV.
Hos sjuka celler går spänningen ner till mellan 50 och
70 mV. Cancerceller kan ha så lite som 20 mV.
Det ständiga flödet av näringsämnen och energi, utlöst
av kvantronbehandlingen, garanterar att spänningen i
Dina celler aldrig går under den kritiska punkten 70mV.
På samma gång förhindrar en optimal oxidering av
näringsämnena i cellen (energiproduktion) bildandet av
fria radikaler, som är ansvariga för cellernas åldrande.
Cellerna skulle kunna leva i 130 år?
... men beroende på vår nuvarande livsstil, kan energibrist
i den mänskliga organismen knappast undvikas. Cell-
spänningen och energiproduktionen mellan cellerna
reduceras och ett förtida åldrande av celler startar. Denna
skadliga process kan stoppas med QRS.

Sjuk cell, krympt cellmembran hindrar joner, näringsämnen och syre från att komma in. En nedbrytning börjar.
Published by Kai Boman, 16/07/2014 6:52:00 pm (kai.boman@novato.se).
 
Top of this article ^
 
Print this page
Tip a friend about this article!
Your E-mail Your friends E-mail
Message
Novato Medic AB  |  Unnebo 1, S-335 33 Gnosjö, Sweden  |  Tel: +46 370-33 36 75,  Fax: +46 370-33 36 76  
E-mail: novato@qrs.nu