Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
16/07/2014 7:17:00 pm

QRS OCH CANCER

Kan QRS användas vid behandling av cancer?

I skrivandets stund finns det inga avgörande vetenskapliga belägg för att QRS kan bota eller stoppa cancer. QRS har dock med goda resultat används som en kompletterande behandling på tusentals patienter.

Det finns flera anledningar till att QRS-behandlingen ger så goda resultat hos cancerpatienter:
En viktig uppgift för immunförsvaret består i att aktivera makrofager. Därigenom avlägsnas de giftiga produkter som förstör cellerna. Enzymer aktiveras. Syretillförseln ökar, liksom det partiella syretrycket.

En cancercell är anaerob, vilket gör att syret kan få tillväxten av cancerceller att avstanna. Den förbättrade syretillförseln är antagligen en av de viktigaste orsakerna till att biverkningarna vid cellgiftsbehandling minskar. Cellerna nybildas och omstruktureras. Generell aktivitet och avgiftning av kroppens ämnesomsättning gör det lättare att skapa optimala förhållanden både fysiska och psykiska. Cancerpatienten kommer att tillfriskna snabbare efter operationen.

Biverkningar av strålning och cellgiftsbehandling kommer att avta i snabbare takt. QRS stödjer cancerbehandling med biologiska ämnen.

Cancerbehandling med biologiska ämnen riktar främst in sig på immunförsvar, avgiftning, tillskott (vitaminer, mineraler och spårelement), att återställa energibalansen samt att bilda nya celler.

Det är i den här delen av processen som QRS kan vara till hjälp. Vid den vanliga typen av cancerbehandling med biologiska ämnen används enzymer och vitaminer, såväl som ämnen som oskadliggör fria radikaler. Dessutom används syre och en kombination av cellvävnadsprodukter (thymuskörtel, mandlar och mjälte).

För att alla produkter som används i behandlingen ska fungera är det viktigt att kroppens ämnesomsättning fungerar optimalt. De ofta överraskande positiva effekterna av att använda QRS vid cancerbehandling förklaras av en mycket intressant teori: En nybildad och fungerande cell har en transmembranpotential (TMP) på 90 millivolt. En cancercell har ett betydligt lägre TMP-värde (25 millivolt).

Dr S. Goyrgu menar att en cancercell är en cell med en elektrisk svaghet. Celler med lågt TMP-värde är samtidigt i ett inflammatoriskt tillstånd och källan till smärtsignaler. TMP-värdet mäter energimängden i cellen, liksom hur väl cellen fungerar. Om energimängden i cellen är för hög måste den växande tumörcellen antingen dela sig eller försvinna. Överlevnadsinstinkten hos en normalt fungerande cancercell är dock stark, vilket gör att cancercellen måste dela sig om och om igen.

Detta skulle kunna vara anledning till en invaderande attack och en typisk tillväxt hos cancer celler. QRS-systemet kan framkalla den elektriska laddning som saknas, och den ökade energimängden i cellen gör att tillväxten hos cancercellen kommer att saktas ner eller till och med avstanna helt.

QRS verkar påverka energimängden i cellen och återställer därigenom energibalansen i den cancerdrabbade cellen. QRS fungerar som stimulans och tillför de naturliga kroppsfunktionerna bioenergi. QRS förbättrar dessutom immunförsvaret. På så sätt skapas ordning ur kaos, och arbetet med att återställa cellen kan påbörjas.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 7:17:00 pm (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu