Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
Liggsår på korsben
Diagnos: Sacral dekubitus (liggsår på korsbenet) , apalliskt syndrom (vegetativt tillstånd i hjärnan), infektioner i andningsvägarna
Före QRS behandling
Före QRS behandling

Beroende på återkommande infektioner i andningsvägarna, förorsakade av primär sjukdom (total orörlighet) och därav dålig cirkulation, utvecklas på sacrum ett liggsår, som inte visar tendens att förbättras, trots varierande behandlingsmetoder. Med hänsyn till symptomatisk epilepsi, påbörjades QRS-behandling med särskild försiktighet.
QRS-behandling: Efter 20 dagar nästan inga andningsvägsinfektioner, förbättring av liggsåret. Efter 4 månader nästan helt botat (mycket liten ytlig hud-defekt).


Efter QRS behandling
Efter QRS behandling
Av Kai Boman, kai.boman@telia.com - Publicerad: 27/08/2002 7:15:00 pm
Tillbaka till toppen av denna artikeln ^ Diskutera mer i QRS Forum
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu