Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
2014-07-16 19:28:00

Ekologisk medicin = Energimedicin

Energimedicin är en metod att själv behandla sin kropp på kvantfysisk nivå, detta genom att påverka syre- och jontransport till och från cellerna, utan några biverkningar som följd.

Energimedicin är en metod att själv behandla sin kropp på kvantfysisk nivå, detta genom att påverka syre- och jontransport till och från cellerna, utan några biverkningar som följd.
Energimedicin förstärker kroppens positiva signaler och kroppens självläkningsförmåga genom att man "knäcker sin egen kropps kod", och på detta sätt ger upplevelsen av ett tillfredställande liv, oavsett medicinska åkommor, kön, härkomst och social status.
Du kan lära dig att välja hur du får positiv energi på ditt Livshjul.

För att uppnå detta så måste vi dock komma överens om en sak; allt levande består av celler. Oavsett om det är en växt, en amöba eller en människa så är grunden densamma. I grunden så består även dessa byggstenar av mindre delar, atomer, som i sin tur är olika stadier av energi. Energi är rörelse, eller förmågan till rörelse. Energi är oförstörbar och byter endast skepnad.

Vi är beroende av 4 energiformer för att driva livets hjul.

Det finns två kroppsliga energiformer:

Fysisk energi omvandlas huvudsakligen vid fysisk aktivitet där vi förflyttar oss i jordens magnetfält. Detta ökar energin i hemoglobinmolekylens järnatom vilket i sin tur frigör syre. Syremolekylen används för att skapa energi i cellen, energi som är nödvändig för att cellen skall kunna upprätthålla sin optimala cellspänning, vilket kan liknas vid en batteriladdning. Hjärnan förbrukar t.ex. 50 % av syret för att upprätthålla sin cellspänning. Minsta aktivitet som behövs för att hålla kroppens celler fulladdade (en cellmembranpotential på ca 70mV) motsvarar 10-15 km promenad om dagen.

Positiv fysisk energiomvandling får vi även av strålning vid speciella frekvenser som gynnar liv. Det kan t.ex. vara värme, solljus, mm. Mekaniska vågor såsom musik och beröring kan också påverka oss positivt. Dock är vi väldigt individuella när det gäller hur vi påverkas av elektriska signaler. Mycket av detta förstår forskarna ännu inte. Energibrist uppstår av för lite rörelse, beröring och solljus samt av "fel" ljud och för starkt ljud. Även skadlig strålning och icke biologiska frekvenser ger läckor i vår energitank.

Med QRS (Quantron Resonans System) har man löst, och tagit patent på, hur man laddar celler (ökar syre och jontransport) med hjälp av pulserande elektromagnetiska signaler,
dubbeltandade sågtandformade signaler, QRS signaler.
För mer information, se www.qrs.nu

Kemisk energi får vi från laddade joner i luft, vatten och framför allt mat. Många av cellens bränslen och reservdelar består av joner. Dessa joner är essentiella, dvs. livsnödvändiga byggstenar som cellerna inte själva kan producera. Våra nivåer av dessa joner är helt beroende av vilken föda vi stoppar i oss. Jonupptaget sker huvudsakligen i tunntarm samt lungor. Positiv kemisk energi får vi av vatten, grönsaker, frukt, proteiner och andra naturliga födoämnen som cellen kan nyttja till 100%.

Försämrad energiproduktion får vi när vi inte äter efter cellernas behov, utan låter reklam och sociala mönster bestämma vad vi ska äta. Våra celler har utvecklats under flera hundra miljoner år och har således ganska svårt att på ett nyttigt sätt förbränna födoämnen som endast existerat i några sekel, med slagg och beläggningar i cellerna som resultat.
Alla droger och många mediciner är gifter som ger en negativ påverkan på cellerna, och därtill kan "falska jonfabriker" så som amalgam, piercingar och andra metaller i kontakt med kroppen, belasta cellerna på ett negativt sätt.

Det finns också två själsliga energiformer:

Social energi får vi av att vårt känsloliv påverkar kroppens energiomvandling.
Positiv när vi får bekräftelser från andra organismer; människor, djur och växter, ett slags yttre harmoni. Den starkaste positiva bekräftelsen är kärleken. Vi får positiv energi av vår drift att föra släktet vidare, sexualiteten. Vi får positiv energi när vi får bekräftelse av vår familj, vår grupp och andra som skjuter på vårt livshjul i rätt riktning.

Energiförluster får vi av negativa bekräftelser, illvilja från omgivning, människor och upplevelser som bromsar vårt livshjul.

Psykologisk energi får vi av att våra tankar påverkar kroppens energiomvandling.
Positiv energi en slags inre harmoni får vi av självförtroende, förmågan att klara oss på egen hand och kunskapen att göra saker. Eget vetande, hopp och tro ger oss en trygghet.
I traditioner, religioner, mysticism och vetenskap kan dina tankar och drömmar hämta energi.

Energiförlust får vi av negativa tankar, rädsla och okunskap.

Dessa fyra energiformer bildar ditt livshjul. Detta hjul, som när du får det att rulla i rätt riktning, garantera dig
ETT BRA LIV.

Har du knäckt koden för ett Bra Liv?

Din viktigaste uppgit för att klara dra din livsvagn är att du har ett helt livshjul.
Då klarar du dra nästan vilket lass du än har.
Var noga med att fylla på energi i ditt livshjul.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 2014-07-16 19:28:00 (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu