Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
2014-07-16 19:57:00

Vad är kalciumkaskaden och varför är den ett viktigt resultat av QRS?

Tillämpningen av sågtandssignalen hos QRS transporterar ut joner från elektrolysvätskorna och in i cellerna. Detta är den enda kända metoden att åstadkomma en jontransport. Den ökar också förmågan att separera joner och i synnerhet att få vätejonerna att strömma. Vätejonerna strömmar genom elektrolysvätskorna (blod och extracellulärvätskor) och stöter på hinder i form av cellmembran. Kalcium är bundet till den negativa laddningen i membranets proteinskikt. De positivt laddade vätejonerna ingår en förening med de negativa laddningarna, som är bundna till kalciumet, och frigör kalciumjoner. Detta sätter igång kalciumkaskaden. Kalciumet förflyttar sig in i extracellulärvätskorna och skiljer ut sig in i celler som behöver kalcium (sådana som ben- och nervceller) eller transporteras bort som avfallsprodukt.
Ett resultat av kalciumkaskaden i blodet är att kalcium, som är avlagrat på kärlväggarna, frigörs. Detta är inte något som händer omedelbart utan sker under en period på sex månader eller mer. Det betyder att arteriosklerosprocessen (åderförkalkningen) kan stoppas och vändas.
När kalcium anländer till cellen genererar detta en rad positiva effekter
a. Makrofagerna i cellen aktiveras. Dessa utgör en viktig del av immunsystemet. De gör av med cellens avfall och äter patogener (dvs. bakterier).
b. Enzymer aktiveras, stimuleras och kontrolleras. Kort sagt: cellens ämnesomsättning regleras.
c. Kvävemonoxid (NO) produceras och avdunstar in i blodet. Blodkärlen blir därför större (vidgas) och blodcirkulationen förbättras.
d. Cellens delning eller differentiering stimuleras. Differentiering innebär att varje cell i människans kropp fullgör sin specifika funktion. Cancerceller är exempel på celler som inte är riktigt differentierade. Detta betyder att korrigering av differentieringen ökar antalet normala celler.
e. Blodtryckscensorer normaliserar blodtrycket. I medulla oblongata, en del av hjärnan på den förlängda ryggmärgen, finns det vibrationsproducenter för blodtrycket, vilka reagerar positivt på kalciumeffekten från magnetfältet och sänker eller höjer blodtrycket.
f. Känslighet för adrenalin och kortison minskar.
g. Produktionen av insulin aktiveras (förutsatt att Langerhans cellöar som är ansvariga för
insulinproduktionen är intakta).
h. Kanalerna (portarna) i cellmembranen öppnas, vilket intensifierar utbytet av joner.
i. Känsligheten i nervändarna ökar därför att kalcium, som är en utmärkt spetsledare, placerar sig på nervändarna.
j. Fettsyremetabolismen normaliseras. Även om en del personer kan gå ner i vikt genom
QRS-behandlingen, är detta ingen ursäkt för att äta mer.

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 2014-07-16 19:57:00 (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu