2016-02-27 17:53:00
Seniormässa i Göteborg
Är cellen frisk är människan frisk!
Är cellerna friska är människan frisk!

Att ha friska celler är inte en passiv process. Aktiv, regelbunden träning av våra celler är inte bara möjligt, utan även nödvändigt för att bromsa åldrandet och minska risken för cell dysfunktion. Vi är trots allt bara så friska som våra celler. Oupptäckt cell dysfunktion som inte korrigeras tidigt kan leda till sjukdom. Finjustering kan göras dagligen på bara några minuter med hjälp av pulserande elektromagnetiska fält (PEMFs). Om det finns en känd obalans (när symtomen är närvarande) eller om det finns en känd sjukdom eller ett tillstånd.
PEMFs behandlingar, används antingen ensamt eller tillsammans med andra behandlingar. PEMFs kan ofta balansera cell dysfunktioner snabbt.

 
Bifogad fil: IMG_5141.jpg
Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 2016-02-27 17:53:00 (kai.boman@novato.se)
 
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu