16/07/2014 8:00:00 pm
Finns det några biverkningar?
I forskningsarbetet och i kliniska försök behandlades mer än 10 000 patienter och frånvaron av biverkningar bevisades

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 8:00:00 pm (kai.boman@novato.se)
 
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu